Huonekalujen entisöinti

Vanhat huonekalut merkitsevät monelle paljon. Vanhat esineet kulkevat suvussa sukupolvesta toiseen ja jokaisella niistä on muistoarvonsa ja oma tarinansa kerrottavana. Vaikka itse ei perinteistä huonekalua omaan asuntoonsa tahtoisikaan, kannattaa kaikki vanhat huonekalut säästää ja korjata hyvin, sillä aina tulee joku, joka haluaa ne omakseen.

Entisöinnillä tarkoitetaan huonekalun tai esineen asun palauttamista alkuperäiseen muotoonsa. Uudistamisesta siinä ei ole kyse, eikä vanhan huonekalun tulekaan näyttää uudelta. Jokainen huonekalu tulisi käsitellä yksilöllisesti kuntonsa mukaisesti ja pintakäsittely tulisi tehdä huonekalussa alkuperäisesti käytetyillä aineilla jos mahdollista.

Lue lisää: Huonekalujen entisöinti

Entisöinnillä

wiki-logoEntisöinnillä (myös entistäminen, restaurointi < lat. restauratio) tarkoitetaan esineen, rakennuksen tai muun vastaavan kohteen saattamista alkuperäistä muistuttavaan kuntoon. Useimmiten pyritään entisöinnissä käyttämään alkuperäisiä materiaaleja ja työmentelmiä. Tavoitteena on usein saattaa entisöitävä kohde käyttöön kelpaavaksi. Entisöitävät kohteet voivat olla kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tai suvun perintöesineitä.

Huonekalujen entisöinti on 1980-luvulta lähtien tullut Suomessa suosituksi. Talonpoikaista tyyliä olevia suvun piironkeja, sivusta vedettäviä vuoteita, kaappi- ja seinäkelloja, kiikkutuoleja ja niin edelleen entistetään muistoesineiksi. Joskus entisöiminen voi aiheuttaa vahinkoa, kun vanhat hienot maalaukset poistetaan ja huonekalu puhdistetaan puun väriin. Talonpoikaishuonekalut valmistettiin useimmiten männystä ja ootrattiin tai muuten koristemaalattiin. Niitä ei juuri jätetty käsittelemättömiksi. Tyylihuonekalujen entisöinti on myös tavallista.

Entisöinti on kasvanut harrastuksena. Työväen- ja kansalaisopistot järjestävät kursseja harrastajille.

Lähde: Wikipedia, vapaa tietosanakirja